Altres serveis

A Filosofia empresarial i comptable també comptem amb empreses col·laboradores que possibiliten l’ampliació de la nostra oferta de serveis:

CORREDURIA D'ASSEGURANCES

Experts a l'àrea d'assegurances, tant a particulars, autònoms com a empreses. Us facilitem una anàlisi comparativa, àmplia i objectiu de les vostres pòlisses.

SERVEIS D'INFORMÀTICA

Serveis informàtics i de telecomunicacions, amb assessorament tècnic, instal·lacions i manteniment de solucions informàtiques i de comunicacions. Els serveis que ofereixen es resumeixen en:

  • Manteniment de maquinari i programari
  • Explotació de xarxes i usuaris
  • Suport i consultoria tècnica
  • Adaptació jurídica, tecnològica i informàtica a la LOPD