Filosofía Empresarial y Contable SL

Àrea Prevenció de Riscos Laborals

Arran de la publicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, es va establir l’obligació per part de l’empresari d’integrar la prevenció a la seva empresa a través d’algun dels models d’organització establerts a la llei i en els reglaments de desenvolupament.

Com a suport en la gestió d’aquesta obligació legal, a través de la nostra assessoria podem oferir-vos una sèrie de serveis:

 • Consultoria en prevenció de riscos laborals
  • Anàlisi del sistema de gestió de prevenció de l'empresa
  • Assessorament modalitat preventiva més adequada a les necessitats i requeriments legals
  • Optimització de costos de la prevenció
  • Anàlisi requisits formatius
  • Assistència davant d'Inspecció de Treball