Àrea laboral

En els darrers anys, tota la part associada a la contractació de personal ha adquirit una complicació que fa necessària la intervenció de professionals que puguin assessorar adequadament tant en el moment de la contractació com en les seves repercussions futures.

El nostre objectiu és descarregar a l’empresa de les preocupacions que suposa estar al dia a cada moment de les novetats en matèria laboral, facilitar els tràmits davant d’organismes oficials, i facilitar una coordinació global dels aspectes laborals i fiscals de l’empresa.

Us detallem a continuació les diferents gestions que us podem oferir:

 • Confecció de rebuts de salaris (enviament telemàtic a l'empresa)
 • Butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2)
 • Cartes de pagament de retencions a compte IRPF models 110 i 111, personal contractat i professional, i model 115
 • Resum anual d'IRPF model 190, certificat de retencions per empleat i final d'any
 • Resum de nòmines i anàlisi de costos
 • Confecció i registre de contractes de treball, control de venciments, pròrrogues i conversions
 • Presentació d'altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social
 • Tramitació de parts de baixa i alta per malaltia comuna
 • Tramitació de comunicats d'accidents de treball
 • Certificats d'empresa per a prestacions i desocupació
 • Certificats d'empresa per a pensions
 • Representació i assistència jurídica a actes de conciliació i judici assenyalats pels jutjats socials i pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
 • Formalització de recursos davant de les sales del Social i Contenciós-Administratiu dels Tribunals Superiors de Justícia i Tribunal Suprem
 • Intervenció en mediacions, conflictes i negociació de convenis col·lectius
 • Expedients de regulació docupació
 • Eleccions sindicals
 • Representació davant de la inspecció de treball
 • Estudi i tramitació de recursos davant de qualsevol òrgan de l'Administració Laboral i de Seguretat Social
 • Tramitació de subvencions i ajuts d'organismes estatals, de les comunitats autonòmiques i de la Unió Europea