Àrea fiscal

Una planificació fiscal adequada ens permetrà, aprofitant totes les possibilitats que brinda la normativa vigent, optimitzar la pressió fiscal de l’empresa.

Com a assessoria, el nostre objectiu és personalitzar al màxim el servei ofert per adaptar-nos a les vostres necessitats específiques de funcionament i gestió.

A continuació us detallem les diferents gestions que us podem oferir:

 • Confecció i liquidació dels diferents impostos (societats, IVA,…)
  • Preparació impostos trimestrals. Presentació telemàtica a l'Agència Tributària
  • Ajornaments d'impostos
  • Arxiu de dades necessàries per al compliment de les exigències legals en matèria fiscal
 • Informes jurídics
 • Gestions amb els diferents organismes públics: Hisenda, Ajuntaments, Generalitat
 • Representació davant de la inspecció d'Hisenda
 • Estudi i tramitació de recursos davant d'organismes competents