Filosofía Empresarial y Contable SL

Àrea auditoria

L’auditoria comptable consisteix en l’examen de la informació que conté un auditor independent a l’ens emissor.

El propòsit d’aquest examen és determinar si es van preparar d’acord amb les normes comptables vigents a cada país o regió.

A continuació detallem les tasques que comprèn aquest servei:

  • Realització d auditories obligatòries i voluntàries a empreses
  • Anàlisi del control intern dels circuits de funcionament de les societats i la seua implicació en el resultat de la companyia
  • Realització dinformes pericials per a defensa de temes judicials