Àrea Contable

En aplicació del Nou Pla General Comptable, possibilitem tenir degudament actualitzada la comptabilitat de la vostra empresa, de forma adequada a les vostres necessitats.

El nostre objectiu és que la comptabilitat es converteixi en una eina més de gestió de la vostra empresa.

Us detallem a continuació les diferents gestions que us podem oferir:

 • Comptabilitat i estats financers mensuals
  • Elaboració de la comptabilitat mensual i obtenció dels estats financers mensuals
  • Anàlisi de la situació de les masses patrimonials de lempresa i el compte dexplotació.
  • Arxiu de dades necessàries per al compliment de les exigències legals en matèria fiscal i comptable.
 • Llibres oficials, comptes anuals
  • Presentació llibres oficials de comptabilitat davant de Registre mercantil.
  • Portada dels llibres oficials: llibre d'actes, llibre de socis,…
  • Confecció comptes anuals i presentació davant de Registre mercantil
 • Informes jurídics
 • Posada al dia de dades comptables procedents d'exercicis anteriors
 • Consultes socials-mercantils
 • Pressupostos i control pressupostaris
 • Llindar de rendibilitat
 • Gestió financera